hit-rr

Tên đăng nhập:

Mật khẩu:

Bản WEB không mượt như bản APP.
Tây Du Ký
29.700.000

Bộ đề từ 00 đến 99 là tập hợp của hai số tự nhiên được sắp xếp theo trình tự và thường được sử dụng để đánh lô đề. Tổng cộng có 100 bộ đề từ 00-99 mà người chơi thường xuyên lựa chọn.

Theo Hit Club , trước khi bạn chọn bất kỳ bộ đề từ 00-99, quá trình soi cầu kỹ lưỡng là rất quan trọng để tăng cơ hội trúng số. Bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin hữu ích trên trang web của chúng tôi để hỗ trợ quá trình này.

Giới thiệu bộ đề từ 00 đến 99

Giới thiệu bộ đề từ 00 đến 99

Những bộ đề từ 00 đến 99 cực thơm  

Toàn bộ về bộ đề từ 00 đến 99

Dưới đây, HitClub sẽ tổng hợp và chia sẻ với bạn tất cả những bộ đề từ 00 đến 99 được xem là đẹp và được nghiên cứu kỹ lưỡng. Chi tiết như sau:

 • Bộ đề 00: 00, 05, 50, 55
 • Bộ 01: 01,10,06,60,51,15,56,65
 • Bộ 02: 02,20,07,70,52,25,57,75
 • Bộ 03: 03,30,08,80,53,35,58,85
 • Bộ 04: 04,40,09,90,54,45,59,95
 • Bộ 05: 05,50,00,55
 • Bộ 06: 06,60,01,10,56,65,51,15
 • Bộ 07: 07,70,02,20,57,75,52,25
 • Bộ 08: 08,80,03,30,58,85,53,35
 • Bộ 09: 09,90,04,40,59,95,54,45
 • Bộ 10: 10,01,15,51,60,06,65,56
 • Bộ 11: 11,16,61,66
 • Bộ 12: 12,21,17,71,62,26,67,76
 • Bộ 13: 13,31,18,81,63,36,68,86
 • Bộ 14: 14,41,19,91,64,46,69,96
 • Bộ 15: 15,51,10,01,65,56,60,06
 • Bộ 16: 16,61,11,66
 • Bộ 17: 17,71,12,21,67,76,62,26
 • Bộ 18: 18,81,13,31,68,86,63,36
 • Bộ 19: 19,91,14,41,69,96,64,46
 • Bộ 20: 20,02,25,52,70,07,75,57
 • Bộ 21: 21,12,26,62,71,17,76,67
 • Bộ 22: 22,27,72,77
 • Bộ 23: 23,32,28,82,73,37,78,87
 • Bộ 24: 24,42,29,92,74,47,79,97
 • Bộ 25: 25,52,20,02,75,57,70,07
 • Bộ 26: 26,62,21,12,76,67,71,17
 • Bộ 27: 27,72,22,77
 • Bộ 28: 28,82,23,32,78,87,73,37
 • Bộ 29: 29,92,24,42,79,97,74,47
 • Bộ 30: 30,03,35,53,80,08,85,58
 • Bộ 31: 31,13,36,63,81,18,86,68
 • Bộ 32: 32,23,37,73,82,28,87,78
 • Bộ 33: 33,38,83,88
 • Bộ 34: 34,43,39,93,84,48,89,98
 • Bộ 35: 35,53,30,03,85,58,80,08
 • Bộ 36: 36,63,31,13,86,68,81,18
 • Bộ 37: 37,73,32,23,87,78,82,28
 • Bộ 38: 38,83,33,88
 • Bộ 39: 39,93,34,43,89,98,84,48
 • Bộ 40: 40,04,45,54,90,09,95,59
 • Bộ 41: 41,14,46,64,91,19,96,69
 • Bộ 42: 42,24,47,74,92,29,97,79
 • Bộ 43: 43,34,48,84,93,39,98,89
 • Bộ 44: 44,49,94,99
 • Bộ 45: 45,54,40,04,95,59,90,09
 • Bộ 46: 46,64,41,14,96,69,91,19
 • Bộ 47: 47,74,42,24,97,79,92,29
 • Bộ 48: 48,84,43,34,98,89,93,39
 • Bộ 49: 49,94,44,99
 • Bộ 50: 50,05,55,00
 • Bộ 51: 51,15,56,65,01,10,06,60
 • Bộ 52: 52,25,57,75,02,20,07,70
 • Bộ 53: 53,35,58,85,03,30,08,80
 • Bộ 54: 54,45,59,95,04,40,09,90
 • Bộ 55: 55,50,05,00
 • Bộ 56: 56,65,51,15,06,60,01,10
 • Bộ 57: 57,75,52,25,07,70,02,20
 • Bộ 58: 58,85,53,35,08,80,03,30
 • Bộ 59: 59,95,54,45,09,90,04,40
 • Bộ 60: 60,06,65,56,10,01,15,51
 • Bộ 61: 61,16,66,11
 • Bộ 62: 62,26,67,76,12,21,17,71
 • Bộ 63: 63,36,68,86,13,31,18,81
 • Bộ 64: 64,46,69,96,14,41,19,91
 • Bộ 65: 65,56,60,06,15,51,10,01
 • Bộ 66: 66,61,16,11
 • Bộ 67: 67,76,62,26,17,71,12,21
 • Bộ 68: 68,86,63,36,18,81,13,31
 • Bộ 69: 69,96,64,46,19,91,14,41
 • Bộ 70: 70,07,75,57,20,02,25,52
 • Bộ 71: 71,17,76,67,21,12,26,62
 • Bộ 72: 72,27,77,22
 • Bộ 73: 73,37,78,87,23,32,28,82
 • Bộ 74: 74,47,79,97,24,42,29,92
 • Bộ 75: 75,57,70,07,25,52,20,02
 • Bộ 76: 76,67,71,17,26,62,21,12
 • Bộ 77: 77,72,27,22
 • Bộ 78: 78,87,73,37,28,82,23,32
 • Bộ 79: 79,97,74,47,29,92,24,42
 • Bộ 80: 80,08,85,58,30,03,35,53
 • Bộ 81: 81,18,86,68,31,13,36,63
 • Bộ 82: 82,28,87,78,32,23,37,73
 • Bộ 83: 83,38,88,33
 • Bộ 84: 84,48,89,98,34,43,39,93
 • Bộ 85: 85,58,80,08,35,53,30,03
 • Bộ 86: 86,68,81,18,36,63,31,13
 • Bộ 87: 87,78,82,28,37,73,32,23
 • Bộ 88: 88,83,38,33
 • Bộ 89: 89,98,84,48,39,93,34,43
 • Bộ 90: 90,09,95,59,40,04,45,54
 • Bộ 91: 91,19,96,69,41,14,46,64
 • Bộ 92: 92,29,97,79,42,24,47,74
 • Bộ 93: 93,39,98,89,43,34,48,84
 • Bộ 94: 94,49,99,44
 • Bộ 95: 95,59,90,09,45,54,40,04
 • Bộ 96: 96,69,91,19,46,64,41,14
 • Bộ 97: 97,79,92,29,47,74,42,24
 • Bộ 98: 98,89,93,39,48,84,43,34
 • Bộ 99: 99,94,49,44

Những bộ đề từ 00 đến 99 này chỉ mang tính chất tham khảo. Để có kết quả tốt nhất, bạn nên kết hợp phương pháp soi kèo. Mỗi ngày, Hit Club sẽ cập nhật những dự đoán về xổ số, vì vậy, hãy theo dõi chúng để có cái nhìn sâu hơn về các kèo cược.

Tổng hợp các bộ đề từ 00 đến 99

Tổng hợp các bộ đề từ 00 đến 99

Cách sử dụng bộ đề sao cho hiệu quả

Sau khi đã thu thập đủ bộ đề từ 00 đến 99, nhiều cược thủ đặt ra câu hỏi làm thế nào để áp dụng chúng một cách hiệu quả trong thực tế để đạt được tiền thưởng. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng:

 • Lựa chọn hình thức đánh lô đề: Bạn có thể chọn giữa đánh lô đề trực tiếp và trực tuyến. Tuy nhiên, việc đặt cược trực tuyến thường có tỷ lệ trả thưởng cao hơn và đảm bảo tính uy tín. Nếu bạn đặt đúng số, bạn sẽ nhận được tiền thưởng ngay lập tức sau khi có kết quả.
 • Quản lý vốn: Phân bổ vốn một cách hợp lý là quan trọng. Tránh đặt cược toàn bộ vốn vào một ngày hoặc chơi không cân đối giữa các ngày. Điều này giúp bạn duy trì khả năng chơi và tránh thua lỗ trong các ngày sau.
 • Nghiên cứu lịch sử kết quả: Nghiên cứu kết quả của các bộ số đã về trong quá khứ để có cơ sở cho việc lựa chọn bộ số tốt hơn cho mình.
 • Kiên nhẫn và niềm tin: Khi sử dụng bộ đề, cần kiên nhẫn và tin tưởng quy trình nuôi lô mới. Tránh nóng vội và thấp thỏm, hãy kiên trì để tận hưởng kết quả tốt nhất.
 • Kết hợp nhiều phương pháp: Bộ đề chỉ là một trong nhiều phương pháp đánh lô đề. Để có tỷ lệ thắng cao, hãy kết hợp nhiều phương pháp chơi khác một cách linh hoạt.

Kết Luận

Trên đây là tất cả thông tin liên quan đến bộ đề từ 00 đến 99 mà Hit Club muốn chia sẻ với bạn. Hãy tham khảo kết quả soi kèo hàng ngày hoặc tìm kiếm sự hướng dẫn từ những người có kinh nghiệm để lựa chọn bộ số đẹp nhất.